Connect with us

SHIK-u i Komandant Lulit – Kadri Veselit kishte arritur te depertonte ne kabinetet e kryeministrit dhe presidentit te serbise… Informatat qe u zbuluan prej aty po “hallakasin” serbet tani

Lajme

SHIK-u i Komandant Lulit – Kadri Veselit kishte arritur te depertonte ne kabinetet e kryeministrit dhe presidentit te serbise… Informatat qe u zbuluan prej aty po “hallakasin” serbet tani

“SHIK-u i Kadri Veselit kishte arr,itur të depërto,nte në kabinetet e Kryeministrit dhe Presidentit të Serbisë” – Në interv,istën dhe paraqitjen e parë publike të z. Kadri Veseli për televi,zionin Klan Kosova, kishte dhënë shumë detaje eksklu,zive për veprimtarinë e Shë rbimit Informa,tiv të Kosovës, e njohur ndryshe si SHIK.Ai kishte treguar se kanë arrit,ur të marrin jo me thasë, por me kamion doku,mente se krete nga zyrtarët më të lartë të Serbisë. Sipas tij “SHIK-u kishte arr,itur të depër tonte në kabine,tet e Kryeministrit dhe Presidentit të Serbisë, respekt,ivisht të z. Tadic dhe z. Koshtunica”.Ende dokum,entet nuk janë bërë publike, por sigurisht në të ardh,mën Serbia do të mund të ballafa,qohet me dokumentet e saja ku do të dalin në sipër,faqe të bëmat e saj në Kosovë.Ju ftojme te ndiqni videomaterialin ne vazhdim:

Continue Reading
To Top