Connect with us

MINUTA FUNDIT \\ Zbulohet Deshmitari Kunder Ish Presidentit Thaci Ne HAGE. E Thote Ish A.gjenti I Sh.erbimeve…

Lajme

MINUTA FUNDIT \\ Zbulohet Deshmitari Kunder Ish Presidentit Thaci Ne HAGE. E Thote Ish A.gjenti I Sh.erbimeve…

Në vitin 1998 Thaçi e ka ndalur delegaci.onin e shtetit të Kosovës. Unë isha nënkryetar i Kuvendit. Ishim ne vizite në zonat e lu.fteës. Na ka ndalu Hashim Thaçi me njere.zit e tij. Tha, jeni të arre stuar. Arsyeja, thjesht që jeni parti qe e përkrahni Ibrahim Rugovën. Ka pas mall.tretim fizik, psikik, moral disa anë.tarë te delegacionit janë tortu ru edhe fizikisht. Edhe une jam maltretu fizi.kisht.Ne vitin 1998 Hashim Thaçi e ka nda lur delegacionin e shtetit të Ko.soves. Unë isha nënkryetar i Ku vendit. Ishim ne vizite ne zonat e luf.ttes. Na ka ndalu Hashim Thaçi me njerezit e tij. Tha, jeni të arre.tuar. Arsyja, thjesht që jeni parti qe e per.krahni Ibrahim Rugovën.
Ai edhe na ka marre ne pye.tje, na ka bere presion. Ështe një kr im, e jo nje incident. Gjergj Dedaj ende ska fole. Kur flet Gjergj Dedaj diçka duhet të lev.ize në Kosovë. Kështu kishte rrë fyer Gjergj Dedaj në vitin 2011, ate.here kur kishte ven.dosur që të flas per Hashim Thaçin, tani ne Hage.

Continue Reading
To Top