Connect with us

Filipce jep paralajmerimin e madh. Ja cka do te ndodh te henen ne Maqedoni

Lajme

Filipce jep paralajmerimin e madh. Ja cka do te ndodh te henen ne Maqedoni

Min/__istri i Shën/detësisë, Ve/nko Fil/ipçe ka njoftuar se, insti/tucionet shën/detësore kanë në dispozicion rreth 14 m/ijë v/aksina a/nti-C/ovid.

“Rreth 10 m/ijë nga vak/sinat As/tra/Z/eneca, rreth 3 mijë apo më pak nga va/ks/inat Sp/utnik dhe 1 m/ijë nga /va/k/sin/at ki/neze”, tha Fi lipçe.

Nuk mendon se do të krijohet hap ësirë në procesin e va k/sini mit, pasi vlerë/son se ai do të plotësohet me v aks/inat Pf/izer të cilat i paralajmëroi se do të arrijnë ditën e hë/në.

“Gjithsej janë v/aksi/nuar rreth 3/5 mijë qytetarë deri dje. Të hënë presim të arrijnë vak/sinat e Pf/ize/r, ajo u vërtetua gjatë ditës së djeshme dhe gjatë mëngjesit. Do të arrijnë me transport ajror deri në Sofje, dhe me transport sp ecial do të sillen në Shk up”, deklaroi Fili/pçe, transmeton TV2/1.

Me këto vak/si na do të va/ks/inohen të moshuarit, ndërkaq as sot nuk tregoi se me cilën va/ks/inë do të imu/niz/ohet ai personalisht.

“Nuk kam asnjë prefe rencë. Kështu që le të arrijnë më shumë va/ks/ina dhe do të shohim”, deklaroi Fil ip çe.

Continue Reading
To Top